Rabat

 

Der gives rabat på hold, der slutter inden kl. 18 til pensionister, efterlønnere, arbejdsledige samt studerende og lærlinge som bor i Aarhus Kommune plus personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dokumentation vises til underviseren senest 3 uger efter kursusstart. Herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr:

  • Folkepensionister: Skal vise sygesikringsbevis, person-nummerbevis, kørekort eller pas
  • Efterlønnere: Skal vise kopi af lønseddel fra a-kassen. (Standard efterlønsbevis kan ikke godtages). Personer på delefterløn er ikke omfattet af ordningen.
  • Førtidspensionister: Skal vise kopi af pensionsmeddelelse, bus/togkort eller lignende
  • Forsikrede arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcenteret: Skal aflevere kopi af kvitteringen, som du får når du ugentligt bekræfter ledighed på Jobnet
  • Studerende på SU-berettiget uddannelse: Skal vise studiekort med gyldighedsdato. Studerende fra Aarhus Universitet, skal vise både indskrivningsbekræftelse og studiekort
  • Lærlinge: Skal vise underskrevet uddannelsesaftale
  • Personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet: Skal underskrive en tro og loveerklæring på at de ikke har en arbejdsindtægt

Reglerne om nedsat betaling er fastsat af Aarhus Kommune. Det er kravet om dokumentation også.

Opdateret 200102