Rabat

 

Der gives rabat på hold, der slutter inden kl. 18 til pensionister, efterlønnere, arbejdsledige samt studerende og lærlinge som bor i Aarhus Kommune plus personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der skal afleveres/mailes kopi af dokumentation til Højbjerg Yoga Aftenskole senest 3 uger efter kursusstart. Herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr:

  • Folkepensionister: Skal blot opgive cpr-nummer
  • Efterlønnere: Skal aflevere kopi af lønseddel fra a-kassen. (Standard efterlønsbevis kan ikke godtages)
  • Førtidspensionister: Skal aflevere kopi af pensionsmeddelelse, bus/togkort eller lignende
  • Forsikrede arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcenteret: Skal aflevere kopi af kvitteringen, som du får når du ugentligt bekræfter ledighed på Jobnet
  • Studerende på SU-berettiget uddannelse: Skal aflevere kopi af studiekort med gyldighedsdato. Studerende fra Aarhus Universitet, skal fremvise både indskrivningsbekræftelse og studiekort
  • Lærlinge: Skal aflevere kopi af underskrevet uddannelsesaftale
  • Personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet: Skal underskrive en tro og loveerklæring på at de ikke har en arbejdsindtægt

Reglerne om nedsat betaling er fastsat af Aarhus Kommune. Det er kravet om dokumentation også.

Sidst opdateret 2016.12.11.