Lavere pris

Der gives rabat på hold, der slutter inden kl. 18 til folkepensionister, førtidspensionister, efterlønnere, arbejdsledige samt studerende og lærlinge som bor i Aarhus Kommune plus personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dokumentation vises til underviseren senest 3 uger efter kursusstart. Herefter pålægges et administrationsgebyr på 100 kr:

  • Folkepensionister: Skal vise sygesikringsbevis, person-nummerbevis, kørekort eller pas

  • Efterlønnere: Skal vise kopi af lønseddel fra a-kassen. (Standard efterlønsbevis kan ikke godtages). Personer på delefterløn er ikke omfattet af ordningen.

  • Førtidspensionister: Skal vise kopi af pensionsmeddelelse, bus/togkort eller lignende

  • Forsikrede arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcenteret: Skal aflevere kopi af kvitteringen, som du får når du ugentligt bekræfter ledighed på Jobnet

  • Studerende på SU-berettiget uddannelse: Skal vise studiekort med gyldighedsdato. Studerende fra Aarhus Universitet, skal vise både indskrivningsbekræftelse og studiekort

  • Lærlinge: Skal vise underskrevet uddannelsesaftale

    Personer over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet: Skal underskrive en tro og loveerklæring på at de ikke har en arbejdsindtægt

    Reglerne om nedsat betaling er fastsat af Aarhus Kommune. Det er kravet om dokumentation også.


Aktivitetspas til voksne
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Du kan læse mere om aktivitetspasset på: https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/aktivitetspas/

 

Senest opdateret 4. august 2023